ติดต่อเรา 

บีทีซี ไทยแลนด์


โทรศัพท์ :
โทรสาร :

อีเมลล์ email:

+1 (760) 633-3868
+1 (760) 633-3819

info@beigeltech.com

กลับหน้าหลัก | กลุ่ม RFID | บริการ| โปรเจ็คโครงการ | ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี | ทีมธุรกิจ | การพัฒนาสินค้าและผลิตรภัณฑ์ | บทความวิชาการ Articles | ติดต่อเรา | หน้าที่คล้ายกัน Links

โทรศัพท์ Phone : ( 760 ) 633 - 3868 ... แฟ็กซ์ Fax : ( 760 ) 633 - 3819

Tue, November 2, 2010 7:30 PM