THAI / ENG


บริการธุรกิจดังต่อไปนี้  


การออกแบบ และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์  
            

Beigel Technology Corporation (BTC) ดำเนินการ ออกแบบให้แล้วเสร็จ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ จากแนวคิดผ่านการผลิต เรามีความเชี่ยวชาญในแนวคิดที่เรียกว่า " สินค้า " สมาร์ท ที่มีฝังไมโครโปรเซสเซอร์ร่วมกับการประมวลผลสัญญาณ การสร้างสัญญาณ และพลังงานควบคุม นอกจากนี้ เรายัง ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ มือถือ , วงจรรวม ที่กำหนดเองและ สินค้าขนาดเล็กพิเศษ


TECHNOLOGY ASSESSMENT การประเมินเทคโนโลยี

BTC ให้บริการเริ่มตั้งแต่ การประเมินเทคโนโลยี การตรวจสอบ ตัวเลือกเทคโนโลยี การประเมิน ค่าของเทคโนโลยีที่มีอยู่ นอกจากนี้เรายังมีการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร และ ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย


TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION การพัฒนาเทคโนโลยี และนวตกรรม

BTC provides technology development services: creating or enhancing new electronic technologies and intellectual property.

BTC ให้บริการการพัฒนาเทคโนโลยี : การสร้าง หรือ เพิ่่ม เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ และทรัพย์สินทางปัญญา


SPECIAL PROJECTS โครงการพิเศษ

BTC also produces experimental systems and test fixtures: single or limited production devices for scientific and industrial research and test functions. We specialize in producing devices which operate in difficult environments. Our designs are presently used in factory and laboratory applications, and remote locations from the Mojave Desert to Antarctica.

BTC ยังผลิตระบบการทดลอง และ การแข่งขันทดสอบเดียว หรือ ผลิตจำนวณจำกัด การผลิต อุปกรณ์สำหรับ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์,อุตสาหกรรม และทดสอบการทำงาน เรามีความเชี่ยวชาญ ในการผลิตอุปกรณ์ที่สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยาก รวมไปถึง ออกแบบพิเศษที่ใช้ในโรงงานปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้ห้องปฏิบัติการ และ การออกพื้นที่ห่างไกล จาก Mojave Desert เพื่อสำรวจ แอนตาร์กติกา


CUTTING EDGE EQUIPMENT อุปกรณ์ตัด EDGE

BTC เปิดใช้งาน ต่อไป ให้ความช่วยเหลือใน โครงการ ของคุณโดยใช้ นวัตกรรม ล่าสุดใน อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมไฟฟ้า ชุด พิเศษ เครื่องมือ รวมถึง แต่ไม่จำกัด ถึง :

- Advantest Analyzer Spectrum U3722 ( 9kHz -- 43GHz )
- Agilent E4401B Analyzer Spectrum ( 9kHz -- 1.5GHz )
- Tektronix Oscilloscope (สารเรืองแสง) DPO4104 Digital ( 1GHz , 5GS / s)
- Tektronix Oscilloscope ( สารเรืองแสง) TDS3054 Digital ( 500MHz , 5GS / s)
- สร้าง Agilent E4400B Signal ( 250kHz -- 1.0GHz )
- Wavetek 178 (ซินธิไซ สัญญาณ) Programmable Waveform Synthesizer ( 50MHz )
- WorkCentre C2424 Laser Printer (high speed bulk printing) ความเร็วในการพิมพ์แบบกลุ่มสูง
- Canon I9900 Printer (large format photo quality printing) รูปแบบการพิมพ์ ภาพถ่าย คุณภาพ ขนาดใหญ่
- Minolta Elite 5400II (high resolution slide scanner) ความละเอียดในการสแกนภาพนิ่งสูง


MOBILE RFID/ELECTRICAL LABORATORY MOBILE RFID/ปฏิบัติการไฟฟ้า

ช่วยเหลือทุกอย่างในการวัด ด้านแม่เหล็กไฟฟ้า วิศวกร การเปิด การทำ การทดสอบ onsight ช่วงระยะไกล ภูมิประเทศ ระยะไกลโดยควบคุมในห้องปฏิบัติการ


POWERFUL RESEARCH CAPABILITIES (INCLUDING FORENSIC)
ความสามารถในการ วิจัย ที่มีประสิทธิภาพ (รวม Forensic )
BTC has years of experience in information harvesting for new technologies and forensic sciences. With access to Delphion, IEEE, and other search engines, BTC has done extensive, detail oriented research for their clients.

BTC มีประสบการณ์ในการเก็บเกี่ยวข้อมูลเพื่อเทคโนโลยีใหม่ และ นิติเวช วิทยาศาสตร์ ที่สามารถเข้าถึง Delphion , IEEE , และ เครื่องมือค้นหาอื่นๆ , BTC ได้8้นคว้าข้อมูลมากมาย เพื่อทำรายละเอียด เชิงการวิจัย สำหรับลูกค้า ของเรา


COMPUTER SOFTWARE PRODUCT DEVELOPMENT พัฒนาผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์

BTC พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในคอมพิวเตอร์ทั่วไป เราให้การสนับสนุน การออกแบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้ (user interface design) ฮาร์ดแวร์ ข้อกำหนดความต้องการ การวางแผนโครงการ โดยละเอียด และ แบบเอกสาร


MANUFACTURING SUPPORT สนับสนุน การผลิต

BTC ให้ "การผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมสรรพ (manufacturing ready)" เรานำมาออกแบบ เพื่อบ่งชี้ความต้องการจุดที่สามารถผลิต ได้อย่างง่ายดายทั้ง " ในบ้าน(in - house) " หรือ บริษัท ผู้ผลิตทั่วไปตามมาตรฐานโรงงาน เรายังดูแล และควบคุม กระบวนการผลิต ให้กับลูกค้า หรือให้ บริการการผลิต ตามที่ต้องการ ในสหรัฐอเมริกา หรือ ในต่างประเทศ


INTERNET PRODUCT DEVELOPMENT พัฒนาผลิตภัณฑ์ อินเทอร์เน็ต

BTC ให้บริการ ออกแบบ เว็บไซต์ และการบำรุงรักษา ทั้ง การสร้างสรรค์ศิลปะแบบ "nuts and bolts."

 

กลับหน้าหลัก | กลุ่ม RFID | บริการ | โปรเจ็คโครงการ | ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี | ทีมธุรกิจ | การพัฒนาสินค้าและผลิตรภัณฑ์ | บทความวิชาการ Articles | ติดต่อเรา | หน้าที่คล้ายกัน Links

โทรศัพท์ Phone : ( 760 ) 633 - 3868 ... แฟ็กซ์ Fax : ( 760 ) 633 - 3819

Tue, November 2, 2010 6:46 PM